stichting S E M
Samenwerkende Educatieve Marktpartijen

Stichting SEM

SEM is een uitvoeringsorganisatie. In SEM zijn verschillende partijen uit de leermiddelenketen vertegenwoordigd. Zoals educatieve uitgevers, distributeurs, elo’s en schoolportalen. Iedere partij vormt een schakel in de Educatieve Content Keten (ECK). Op basis van afspraken werken deze partijen nauw samen aan een succesvolle distributie van digitale leermiddelen. Zo krijgen leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) jaarlijks probleemloos toegang tot hun digitale lesmateriaal. Dat is het doel van SEM.

 

Alle deelnemers in SEM dragen hun steentje bij aan deze probleemloze start van het schooljaar.  Problemen in de keten pakken wij samen op. Alle partijen worden gehoord. Iedereen heeft inspraak. Iedereen houdt zich aan de gemaakte afspraken omdat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft: een probleemloze digitale start van het schooljaar.   

SEM. Goed voor elkaar.

Speerpunten SEM

SEM heeft twee speerpunten. SEM voert jaarlijks het Programma Start Schooljaar uit binnen de kaders die Edu-K stelt. Daarnaast is SEM aangemerkt als implementatiepartner van het Edu-V Afsprakenstelsel.

start schooljaar

Programma
Start Schooljaar

Het primaire doel van het Programma Start Schooljaar (PSS) is
een probleemloze start van het schooljaar met digitaal lesmateriaal. 
In het vo en mbo werken systemen van ruim 650 scholen en tientallen leveranciers samen om digitaal leren mogelijk te maken.  

Het secundaire doel van het PSS is de invoering van het ECK-iD in het vo en mbo. Met de uitvoering van het PSS heeft Edu-K ook de invoering van het ECK-iD overgedragen aan stichting SEM.

Meer informatie over PSS.

 

Marcel Untied

Implementatie
Edu-V

Het Edu-V Afsprakenstelsel is tot stand gekomen via co-creatie. Hier hebben de SEM deelnemers een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Inmiddels staan we op het punt om het Edu-V Afsprakenstelsel te gaan implementeren. Het is voor SEM belangrijk dat de implementatie beheerst gebeurt. De implementatie van de nieuwe afspraken mag immers niet leiden tot verstoringen. 

Op dit moment werken we implementatie aanpak uit. Wil jij ons ondersteunen bij de implementatie? Solliciteer dan op één van onze vacatures

We doen het
voor Peter!

Peter zit in havo 3. Bij de schoolstart logt hij in op zijn schoolaccount.
Met 
ééklik opent Peter zijn lesmateriaal. Hij kan direct met zijn les beginnen.  

Peter merkt niet wat er achter de schermen allemaal gebeurt. Hoe systemen van partijen in de keten intensief met elkaar samenwerken zodat Peter bij zijn lesmateriaal kan. Daar zorgt SEM voor. Zodat alle Peters  van deze wereld altijd probleemloos bij hun lesmateriaal kunnen.  

 

 

 

Video afspelen

SEM zorgt ervoor dat alle radars in de leermiddelenketen in elkaar grijpen. Zoals de film aangeeft. Van begin tot eind. Als in een geoliede machine. Zodat het proces niet vastloopt. 

Samenwerking

Oprichting SEM

SEM is opgericht door Noordhoff, Thieme Meulenhoff, Iddink Group, VanDijk, Topicus en OsingadeJong.

Uitbreiding

Steeds meer marktpartijen sluiten zich aan bij SEM.

Samen Sterk

SEM ziet graag dat alle marktpartijen deelnemen. Zodat we samen alle problemen aan kunnen pakken. Voor toekomstbestending onderwijs.